array(2) { [0]=> array(6) { [0]=> string(5) "28000" ["SQLSTATE"]=> string(5) "28000" [1]=> int(18456) ["code"]=> int(18456) [2]=> string(97) "[Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Error de inicio de sesin del usuario 'sa'." ["message"]=> string(97) "[Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Error de inicio de sesin del usuario 'sa'." } [1]=> array(6) { [0]=> string(5) "28000" ["SQLSTATE"]=> string(5) "28000" [1]=> int(18456) ["code"]=> int(18456) [2]=> string(97) "[Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Error de inicio de sesin del usuario 'sa'." ["message"]=> string(97) "[Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Error de inicio de sesin del usuario 'sa'." } } No se pudo establecer conexión con la base de datos: